ویدیو سخنرانیهای ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹مراسم نماز عید فطر - جناب آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ مراسم نماز عید فطر - جناب آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۲۵ 
 
روز روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۲۲ 
 
روز روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر منوچهر شهاب
فیلم/ روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر منوچهر شهاب
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۲۱ 
 
روز روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر منوچهر شهاب
فیلم/ روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر منوچهر شهاب
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۲۰ 
 
روز روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر منوچهر شهاب
فیلم/ روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر منوچهر شهاب
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۹ 
 
روز روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی خانم دکتر روضاتی
فیلم/ روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان سخنرانی خانم دکتر روضاتی
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۸ 
 
روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۷ 
 
روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۷ 
 
روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۶ 
 
روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۵ 
 
روز بیستم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز بیستم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۴ 
 
روز نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ روز نوزدهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۳ 
 
روز هیجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ روز هیجدهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۲ 
 
روز هفدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز هفدهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۱ 
 
روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز شانزدهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۱۰ 
 
روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز پانزدهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۰۹ 
 
روز چهاردهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز چهاردهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۰۸ 
 
روز سیزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز سیزدهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۰۷ 
 
روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ روز دوازدهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۰۶ 
 
روز یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ روز یازدهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۰۵ 
 
روز دهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز دهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۰۴ 
 
روز نهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر حسین کمالی
فیلم/ روز نهم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر حسین کمالی
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۰۳ 
 
روز هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز هشتم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
خرداد
۰۲ 
 
روز ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز ششم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
اردیبهشت
۳۱ 
 
روز پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز پنجم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
اردیبهشت
۳۰ 
 
روز چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز چهارم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
اردیبهشت
۲۹ 
 
روز سوّم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز سوّم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
اردیبهشت
۲۸ 
 
روز دوّم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز دوّم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
اردیبهشت
۲۷